RAD 1 na 1

Često je donošenje odluke o dolasku na koučing ili savetovanje, najteži deo procesa. Ukoliko se informišete o tome, to je prvi pozitivan korak, jer pokazujete spremnost za suočavanje sa životnim teškoćama i motivisanost da ih rešite. U srcu koučinga je odnos između vas i mene i taj odnos, koji gradim sa vama, određuje uspeh koučinga.
Bitno je da mi verujete i da se osećate sigurno.

Želim da vas informišem o nekoliko najbitnih NAČELA ovog rada i međusobnih odgovornosti između mene kao Lajf kouča i vas, kao klijenata.

POVERLJIVOST

Osećaj sigurnosti i zaštite je vrlo bitan, jer vi pričate o iskustvu i mislima o kojima je ponekad teško pričati. Svaka komunikacija je poverljiva, bez obzira da li se radi o susretu uživo, preko telefona, Skype-a ili putem e-maila.

Susret vam osigurava siguran prostor u kome sve što kažete ostaje između vas i mene. Postoje samo dva izuzetka – kada se radi o zlostavljanju i kada se radi o izvršenju nekog krivičnog dela. Te dve stvari sam dužna, da po pravilima struke, prijavim nadležnim institucijama.

PRVI SUSRET

Osećaj sigurnosti i zaštite je vrlo bitan, jer vi pričate o iskustvu i mislima o kojima je ponekad teško pričati. Svaka komunikacija je poverljiva, bez obzira da li se radi o susretu uživo, preko telefona, Skype-a ili putem e-maila.

Susret vam osigurava siguran prostor u kome sve što kažete ostaje između vas i mene. Postoje samo dva izuzetka – kada se radi o zlostavljanju i kada se radi o izvršenju nekog krivičnog dela. Te dve stvari sam dužna, da po pravilima struke, prijavim nadležnim institucijama.

TRAJANJE KOUČINGA

Individualni susreti obično traju 50-60 min.

Broj susreta dogovaramo u zavisnosti od potreba i mogućnosti. Uobičajeno je da se viđamo jednom nedeljno. Za klijente koji osećaju potrebu za više podrške (obično u početku ili u kriznim periodima), mogući su i susreti više puta nedeljno.Ponekad je usled određenih okolnosti, moguće imati i susrete na dvonedednoj bazi.

ODGOVORNOST ZA DOLAZAK

Kao Lajf kouč sam odgovorna da budem prisutna na svakom susretu u dogovoreno vreme i to vreme ne ustupam drugom klijentu. Isto očekujem i od klijenta, ukoliko želi da ostvari svoje ciljeve. Ukoliko ste sprečeni da dođete na dogovoren susret, potrebno je da ga otkažete barem 24 sata pre dogovorenog termina, kako bi vaš termin mogla da ponudim  nekom drugom. Ukoliko to ne učinite, naplatiću vam termin, kao da ste ga iskoristili.

AKTIVNOST I ODGOVORNOST ZA PROMENU

Koučing je aktivan međusobni proces, koji podrazumeva aktivno učešće klijenta ( vas). Niko, pa ni ja, nema čarobni štapić, niti moć da vas promeni, jer jedino vi, sami, možete odlučiti da preuzmete odgovornost za vaše promeneMoja odgovornost je da vam pomognem da sagledate problem iz različitih perspektiva, da vas ohrabrim i podržim u preuzimanju odgovornosti i pronalaženju dovoljno dobrih rešenja za sebe.

Ono što vi dobijate, jesu povratne informacije i tumačenja onoga što čujete, vidite i osećate, kao i obraćanje pažnje na nesvestan proces, koji se ogleda u tome šta je ostalo neizgovoreno, nedorečeno i nepovezano na takav način, time  dolazite sami do mogućnosti, da „vidite“ jasnije sebe, situaciju i mogućnosti.

Vi u PROCESU  dolazite do ličnih uvida i zaključaka i sami odlučujete da li želite ili ne želite da primenite te uvide u svom životu. Na meni je da sa svojim kompetencijama i iskustvom, budem vaš vodič kroz celi proces, ali , vi ste oni koji donosite odluke.

PREKIDANJE KOUČINGA

Razlozi za prekid koučinga mogu biti različiti – preseljenje, promene životnih okolnosti, loša financijska situacija … Važno je znati, da nasilno prekinut koučing, najčešće ostavlja problem nerešenim, jer ostavlja proces nazavršenim. Klijent ima pravo u bilo kom trenutku prekinuti dalju saradnju. Ukoliko odlučite da prekinete sa koučingom, potrebno je da svoju odluku podelite sa mnom i najavite odlazak nekoliko susreta unapred ili ostavite mogućnost za minimalno još jedan susret. Na taj način dobijate mogućnost da barem u određenoj meri, zaokružite ono što ste postigli do sada i pripremite se za budući period.

CENA I ZAKAZIVANJE KOUČINGA

Cena koučinga (traje 55 minuta) iznosi 3000  dinara (25  evra) po suretu.
Ukoliko želite da zakažete koučing, pišite mi na mail:
jelena.abraham@yahoo.com
ili popunite formu ispod:

Korpa
Scroll to Top